Psychoterapia, konsultacje psychologiczne dla dorosłych ONLINE

Pomoc oferujemy osobom które przeżywają trudności:

w relacji z samym sobą
problemy psychologiczne i psychiczne, lęki, niepokój , zagubienie
depresja, przeciążenie, wybuchy agresji,
trudna przeszłość lub dzieciństwo np. DDA,
bieżące kryzysy i problemy, utrata ciąży, depresja okołoporodowa,
utrata sensu życia, cierpienie i inne

w relacji z dzieckiem
kłopoty wychowawcze
bezradność, złość, obawy, poczucie winy i inne trudne uczucia po stronie dziecka jak i po swojej stronie
problemowe zachowania, agresja rodzica
wątpliwości czy jestem dobrą mamą, dobrym tatą i inne

w relacji z innymi:  małżonkiem/partnerem  czy ważnymi osobami
kłótnie, konflikty, kryzysy w związku, wycofanie się, niemożność porozumienia, opuszczenie, zdrada
problemy okołorozwodowe/ okołorozstaniowe

i w innych problemach.


Konsultacja psychologiczna - to pierwszy krok w skorzystaniu z naszej pomocy
Podczas etapu konsultacji trwających na ogół od 1 do 3 spotkań wspólnie rozpoznajemy i nazywamy problemy z jakimi przychodzi osoba. Jeśli jest taka potrzeba planujemy dalszą pomoc, w tym również psychoterapię indywidualną krótko lub długoterminową. Na takim spotkaniu w miarę potrzeb przekazujemy też informację o ofercie pomocowej Fundacji i innych specjalistycznych miejsc.

Psychoterapia krótkoterminowa
Trwa od 12 do 24 spotkań. W pracy krótkoterminowej skupiamy się na pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu z jakim przychodzi do nas osoba. W przypadku gdy psychoterapia krótkoterminowa nie wystarczy istnieje możliwość kontynuowania pracy w formie długoterminowej.

Psychoterapia długoterminowa
Trwa minimum 1-2 lata. To dłuższy proces spotkań z psychoterapeutą mający na celu pomoc osobie w zrozumieniu i przezwyciężeniu problemów życiowych. Jej efektem jest lepsze poznanie samego siebie tak by w przyszłości podejmować bardziej świadome decyzje służące samemu sobie i bliskim. Psychoterapia w Gabinecie Sto Pociech odbywa się w klimacie życzliwości, zrozumienia w poszanowaniu wartości z jakimi przychodzi osoba. Pomocy udzielają psychoterapeuci z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający niezbędne kwalifikacje zdobyte w ramach wieloletnich szkoleń i poddający swoją pracę superwizji.

Kontakt:  zapisy na konsultacje i psychoterapię odbywają się poprzez:

formularz (w celu otwarcia formularza proszę kliknąć w słowo "formularz" wyróżnione na pomarańczowo). Na zgłoszenie odpowiemy poprzez e-mail lub telefonicznie, najszybciej jak to możliwe.

telefonicznie: Magdalena Bylka-Górska 507 495 864, Krzysztof Górski 502 683 154

Terminy: ustalane bezpośrednio przy zgłoszeniu

Koszt:

konsultacja indywidualna (50 min): 150 zł

psychoterapia indywidualna (50min): 150  zł

konsultacja dla par (90 min): 290 zł (maksymalnie do trzech spotkań)

Dla osób potrzebujących istnieje możliwość skorzystania z 1 konsultacji nieodpłatnej pod warunkiem zadeklarowania takiej potrzeby przy zgłoszeniu.

Psychoterapeuci:

Magdalena Bylka-Górska - psychoterapeuta i trener, mgr socjologii, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła: studia w Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkołę Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (www.kcp.krakow.pl) rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz liczne szkolenia z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.
Praktykę zawodową zdobywała od 2001 r współprowadząc grupy psychoterapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, potem w ośrodku Grupa Synapsis, na stażu w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku oraz w ośrodku INTRA. Pracowała w Fundacji Rodzić po Ludzku. Od początku działania Fundacji Sto Pociech - w jej zespole. Współautorka kilkunastu programów oraz grup i warsztatów dla kobiet, rodziców i par w tym m in.: Urodziłam Życie, Babska Reanimacja, Moje dziecko mnie złości, Rodzice na randkę, Jak się dobrze kłócić. Zajmuje się także Focusingiem w psychoedukacji i psychoterapii. Współautorka programów szkoleniowych dla profesjonalistów pracujących z rodzicami. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz warsztaty i grupy wsparcia. tel. 507 495 864

Krzysztof Górski – psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, mgr socjologii; ukończył studia w Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkołę psychoterapii INTRA akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz liczne szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii w tym: 1 – 2 stopień Emotion Focused Therapy. Certyfikowany psychoterapeuta Focusing Institute w Nowym Jorku. Od końca lat 90 pracował z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami z wyzwaniami rozwojowymi. Od 2006 r lat prowadzi grupy wsparcia dla rodziców. Od 2009 roku prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Pracował w Poradni Zdrowia Psychicznego Vitamed, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, współpracownik fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie pracy z ojcami. Od 2009 r w zespole z Fundacji Sto Pociech. Współtwórca i realizator kilkunastu programów warsztatów psychologicznych i grup wsparcia:
-dla rodziców: „Moje dziecko mnie złości”, „Strefa mocy”; „Asertywność dla rodziców”;
-dla ojców: „Grupa Ojców”, „Skuteczny Tata”, „Ojcowskie Spotkania”, „Być ojcem Być sobą”;
-dla par: :Rodzice na Randkę”, „Jak się dobrze kłócić;
-dla profesjonalistów: „Szkoła prowadzenia grup wsparcia przy Fundacji Sto Pociech”
Pracuje w nurcie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, łącząc podejście skoncentrowane na osobie z pracą z ciałem, Terapią Skoncentrowaną na Emocjach (EFT) oraz podejściem psychodynamicznym; Jest współpracownikiem Szkoły Psychoterapii INTRA gdzie szkoli młodych psychoterapeutów z pracy z ciałem (Focusing).

“Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim spotkaniem w efekcie którego osoba poznaje siebie by żyć pełniej, szczęśliwiej i bardziej świadomie niż do tej pory.” tel. 502 683 154

Danuta Pichla (aktualnie na urlopie) - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Rodziny KUL, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu Opta, Kursu Psychologii Klinicznej przy Sekcji Psychoterapii PTP i innych szkoleń z zakresu wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i  Odżywiania Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie, w gimnazjum oraz w Stowarzyszeniu Od-Do. Autorka artykułów, programów rozwojowych, terapeuta, trener. Mężatka, mama 5 dzieci. Lubi góry, książki i ciszę

Back to Top