Mediacje dla rodzin

....Przezywasz konflikt lub jesteś w sporze ze współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub inną osobą? 

....Podejmowane próby rozmów prowadzą do narastania konfliktu, problemy piętrzą się zamiast maleć?

Do odwołania mediacje rodzinne prowadzone są online. Zapraszamy do kontaktu.

....Przezywasz konflikt lub jesteś w sporze ze współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub inną osobą? 

....Podejmowane próby rozmów prowadzą do narastania konfliktu, problemy piętrzą się zamiast maleć?

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której fachowy i doświadczony mediator towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Mediacja pomaga: 

­- uzgodnić rozwiązania konkretnych problemów w życiu rodziny, związanych np. z obowiązkami, pieniędzmi, opieką nad starszymi członkami rodziny, sprawą spadkową, sposobem wychowania dzieci, sposobem spędzania wolnego czasu;

- osiągnąć porozumienie, co do wspólnych spraw przy planach rozejścia lub separacji (opieka nad dzieckiem, alimenty, decyzja o wyborze szkoły/przedszkola, sprawy mieszkaniowe, finanse);

- naprawić relacje przy jednoczesnej próbie rozwiązania sporu;

- rozwiązać problemy, które napotykają małżeństwa/pary żyjące w powtórnym związku;

- rozwiązać problemy w rodzinach adopcyjnych i zastępczych (między rodzeństwem, rodzicami a dziećmi, w kontaktach z rodziną biologiczną dziecka);

- poradzić sobie z konfliktem między pokoleniami (teściowie ­ synowa/zięć, rodzice ­ dzieci, dziadkowie ­ wnuki).

Zasady mediacji:

DOBROWOLNOŚĆ – udział w mediacji jest dobrowolny ­ na pierwszej sesji po wysłuchaniu reguł i zasad mediacji, strony decydują, czy chcą w niej wziąć udział, same też zgłaszają, gdy chcą zakończyć proces mediacji

Proces uzgadniania na drodze mediacji oraz wypracowane rozwiązanie są w pełni AKCEPTOWALNE dla obu stron

POUFNOŚĆ – wszystko, co zostaje powiedziane podczas sesji objęte jest tajemnicą, mediator nie może zostać powołany na świadka w sprawie, której dotyczy mediacja – zapewnia to stronom poczucie bezpieczeństwa

BEZSTRONNOŚĆ – mediatorzy nie stają po żadnej ze stron konfliktu, nie oceniają i nie określają winnych, starają się, by każdy uczestnik mediacji miał tyle samo przestrzeni na określenie swoich interesów, uczuć oraz potrzeb

NEUTRALNOŚĆ – mediatorzy są neutralni wobec problemu, nie przekonują, które rozwiązanie jest najlepsze (o treści i formie porozumienia decydują strony), nie dają gotowych rad, zaakceptują każde rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron

 

Przeczytaj artykuł o mediacjach Fundcji Sto Pociech: Idziemy, 18.12.2016, str. 37 >>>

 

Nasi mediatorzy: 

Izabela Kuban – psycholog, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. 

Janina Nadolska-Lutyk – mediator rodzinny, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Karolina Markiewicz – psycholog, specjalizuje się w pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Leszek Kluz – mediator, negocjator, coach kryzysowy, facylitator Kręgów Naprawczych (Restorative Circles), od 2003 roku wykorzystuje w swoim życiu i pracy metodę Nonviolent Communication.
|Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Mediator Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 

Mirosław Pilśniak ­- członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, dominikanin, doradca ruchu formacji dialogu małżeńskiego "Spotkania Małżeńskie".

 

Dodatkowe informacje:

- mediacja prowadzona jest najczęściej przez dwoje mediatorów
- cały proces mediacji składa się z kilku sesji, każda 1,5 godziny
- koszt mediacji 300 zł za spotkanie (w przypadku trudności finansowych istnieje możliwość negocjacji)
- w razie potrzeby ugoda zawierana na koniec mediacji może zyskać klauzulę wykonalności po przedstawieniu jej przed sądem
- ośrodek prowadzi mediacje zgodnie ze standardem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i posiada rekomendację Stowarzyszenia

Preferowany sposób prowadzenia mediacji - online

Zapisy i uzgodnienia spotkania:
Tel. 503894821 oraz 698645365

mediacje@stopociech.pl

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top