Umowa - najem sali sensorycznej

ORYGINAŁ / KOPIA Warszawa, dnia …………………………..

 

Umowa na organizację urodzin zawarta w Warszawie w dniu ……………………..….. pomiędzy Fundacją Sto Pociech z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną/ym w Krajowym Rejestrze Sądowym dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000278980, posiadającą/ym numer NIP 525-239-04-57 oraz numer REGON 140950842, reprezentowaną/ym przez:
a) Mirosława Pilśniaka
b) Joannę Szulc - Salwicką lub Katarzynę Dołęgowską - Urlich

a Panią / Panem (imię, nazwisko)............……………………………………….……........……........

Umowa dotyczy wynajmu sali sensorycznej:

Data…………………… godzina od……..….do……....…
Liczba dzieci…………..... ; wiek dzieci: od...…. do ...…....

 

Pobrano zadatek w kwocie 100zł. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy.

WARUNKI WYNAJĘCIA SALI SENSORYCZNEJ:

 • Fundacja Sto Pociech wynajmuje Salę Sensoryczną. Do dyspozycji gości jest sala zabaw o powierzchni ok. 50m2.
 • Koszt wynajmu Sali Sensorycznej wynosi 300zł dla dzieci w wieku do 3 lat (max. 8 os. dorosłych). 
 • Czas wynajmu sali wynosi 2 godziny.
 • Wynajem odbywa się po wcześniejszej rezerwacji terminu i w ciągu 2 dni od rezerwacji wpłaceniu zadatku w wysokości 100 zł na konto fundacji  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230.  Nie dokonanie wpłaty zadatku powoduje, że rezerwacja przepada. Przed rozpoczęciem wynajmu należy podpisać niniejszą umowę.
 • Gości prosimy o opuszczenie sali nie później niż w ciągu 15 minut po umówionym zakończeniu wynajmu. 
 • Rozliczenie za wynajęcie Sali następuje gotówką / kartą po zakończeniu wynajmu.
 • W przypadku odwołania wynajmu z przyczyn najemcy zadatek nie jest zwracany.
 • Podczas wynajmu Sali Sensorycznej Kawiarenka jest otwarta. Oznacza to, że goście Sali mogą zamawiać napoje czy inne produkty z kawiarni o ile będą je spożywać na terenie samej kawiarni.
 • Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 • Najemca pozostawia salę w takim stanie, w jakim ją zastał. Rodzice odpowiadają za ewentualne zniszczenia sprzętu.
 • NA TERENIE CAŁEj FUNDACJI ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU i PALENIA TYTONIU.
 • Najemca Sali Sensorycznej pozostają na terenie Fundacji przez cały czas trwania najmu.
 • Fundacja nie odpowiada za rzeczy osobiste przyniesione na teren Fundacji  przez uczestników.

 

Back to Top