Psychoterapia, poradnictwo i pomoc w kryzysie

Pomoc oferujemy osobom które przeżywają trudności:

w relacji z samym sobą
problemy psychologiczne i psychiczne, lęki, niepokój, zagubienie,
depresja, przeciążenie, wybuchy agresji, zaburzenia osobowości, nerwice,

trudna przeszłość lub dzieciństwo np. DDA,
bieżące kryzysy i problemy, utrata ciąży, depresja okołoporodowa,
utrata sensu życia, cierpienie i inne

w relacji z dzieckiem
kłopoty wychowawcze
bezradność, złość, obawy, poczucie winy i inne trudne uczucia po stronie dziecka jak i po swojej stronie
problemowe zachowania, agresja rodzica
wątpliwości czy jestem dobrą mamą, dobrym tatą i inne

w relacji z innymi:  małżonkiem/partnerem  czy ważnymi osobami
kłótnie, konflikty, kryzysy w związku, wycofanie się, niemożność porozumienia, opuszczenie, zdrada
problemy okołorozwodowe/ okołorozstaniowe

i w innych problemach.

Konsultacja psychologiczna - to pierwszy krok w skorzystaniu z naszej pomocy
Podczas etapu konsultacji wspólnie rozpoznajemy i nazywamy problemy z jakimi przychodzi osoba. Jeśli jest taka potrzeba planujemy dalszą pomoc. Na takim spotkaniu w miarę potrzeb przekazujemy też informację o ofercie Fundacji i innych specjalistycznych miejsc. Konsultacje są też koniecznym etapem wstępnym do podjęcia psychoterapii. W ich trakcie psychoterapeuta wstępnie diagnozuje problem i proponuje postępowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Pomoc w kryzysie i poradnictwo  - to forma psychologicznego wsparcia wskazana dla osób doświadczających kryzysu, przejściowych trudności z uzyskaniem równowagi psychicznej bądź emocjonalnej lub zmagających się z trudnościami w adaptacji do środowiska czy nowej sytuacji życiowej.

Psychoterapia krótkoterminowa - trwa około 12 sesji. W pracy krótkoterminowej skupiamy się na pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu z jakim zgłasza się osoba. W przypadku gdy psychoterapia krótkoterminowa nie wystarczy, istnieje możliwość kontynuowania pracy w formie długoterminowej.

Psychoterapia długoterminowa - to dłuższy proces spotkań z psychoterapeutą, nie posiadający z góry określonych ram czasowych (zazwyczaj kilka lat, minimum rok), mający na celu pomoc osobie w zrozumieniu i przezwyciężeniu problemów życiowych. Efektem tego rodzaju terapii jest osiągnięcie pożądanej zmiany w  jakości życia, w przeżywaniu własnej osoby, innych ludzi i świata, w sposobie funkcjonowania, a także rozwój  osobisty. Psychoterapia w Gabinecie Sto Pociech odbywa się w klimacie życzliwości, zrozumienia w poszanowaniu wartości z jakimi przychodzi osoba. Pomocy udzielają psychoterapeuci z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający niezbędne kwalifikacje zdobyte w ramach wieloletnich szkoleń i poddający swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów. Sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu.

Kontakt:  zapisy na konsultacje i psychoterapię odbywają się poprzez:

formularz (w celu otwarcia formularza proszę kliknąć w słowo "formularz" wyróżnione na pomarańczowo). Na zgłoszenie odpowiemy poprzez e-mail lub telefonicznie, najszybciej jak to możliwe.

telefonicznie: Magdalena Bylka-Górska 507 495 864 i Grzegorz Brachfogel  601 500 775

Koszt:

konsultacja indywidualna (50 min): od 170 do 200zł

psychoterapia indywidualna (50min): od 170 do 200zł

Psychoterapeuci:

Magdalena Bylka-Górska: jestem dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną, absolwentką czteroletniej szkoły psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (www.kcp.krakow.pl). Ukończyłam także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w KCP, Szkołę Trenerów Ośrodka Intra oraz szkolenia w Focusing Oriented Theraphy. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej  (www.psychodynamika.pl). Doświadczenie zawodowe w zakresie psychoterapii zdobywałam od 2001 roku prowadząc grupy terapeutyczne m.in w Ośrodku Synapsis, w Środowiskowym Domu Samopomocy dzielnicy Żoliborz, Ośrodku Intra oraz prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Odbyłam staże w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku – oddziale psychiatrycznym  dziecięcym szpitala Nowowiejska i na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym szpitala Bielańskiego oraz  w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od kilkunastu lat wspieram matki i rodziców w okresie ciąży, po porodzie i później w wyzwaniach wychowawczych i rozwojowych. Najpierw przez 6 lat w fundacji Rodzić po Ludzku w szkole rodzenia oraz przy telefonie wsparcia dla kobiet w ciąży i mam małych dzieci. Następnie w fundacji Sto Pociech od początku jej istnienia. Współtworzyłam tu i prowadziłam warsztaty i grupy dla kobiet, rodziców i par oraz szkolenia dla profesjonalistów pracujących z rodzicami. W gabinecie fundacji Sto Pociech prowadzę psychoterapię indywidualną  osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz poradnictwo psychologiczne i pomoc w kryzysie. Także wsparcie i psychoterapię dla kobiet w okresie okołoporodowym. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP, PTPPd i PTPa. Zapraszam do kontaktu: tel 507 495 864 

Grzegorz Brachfogel – jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii DDA prowadzonej przez Stowarzyszenie ODDO (z egzaminem końcowym certyfikowanym przez Polską Radę Psychoterapii). Wcześniej ukończyłem dwuletni kurs Studium Socjoterapii przy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Odbyłem dwuletni staż psychoterapii grupowej w grupie psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem DDA/DDD, a wcześniej - także własną terapię. Moją pracę rozpoczynałem w dzielnicowej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Synapsis na warszawskim Ursynowie. Następnie przez kilka lat pracowałem z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Obecnie od kilku lat prowadzę grupy wsparcia, których uczestnikami byli ojcowie oraz osoby z syndromem DDA/DDD. Najbliżej mi do założeń humanistycznego nurtu psychoterapii. Cenię perspektywę terapii egzystencjalnej oraz nurtu Gestalt. Podstawowym narzędziem mojej pracy jest partnerska, sprzyjająca rozwojowi relacja terapeutyczna z moimi Klientami. Koncentrujemy się w niej na bieżącym doświadczeniu, wspólnie podążając tropem jego znaczeń, ale także źródeł, omawiając napotykane trudności i problemy. Wspólnie poszukujemy i identyfikujemy psychiczne i społeczne zasoby osób, z którymi pracuję. Jestem uważny na kwestię szanowania granic w relacjach – także tej terapeutycznej. Przywiązuję duże znaczenie do kontaktu z emocjami, do ich energii i znaczenia dla skutecznego dbania o własne potrzeby. W pracy sięgam także do własnych refleksji, emocji i potrzeb, dzieląc się nimi z moimi Klientami i odzwierciedlając ich doświadczenia w procesie terapii. Świadomie i konsekwentnie towarzyszę w wypracowywaniu i umacnianiu ich własnej perspektywy życiowej, odkrywaniu i oswajaniu własnego miejsca na drodze, na której dokonują osobistych wyborów i podejmują własne decyzje w zgodzie z sobą i w poczuciu realnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt z moimi Klientami. Podejmuję się jednak także – po uzgodnieniu warunków takiego kontraktu – pracy w trybie on-line. Prywatnie jestem ojcem dwóch dorosłych już synów. Mam 54 lata. Mój numer tel. 601 500 775

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top