Sprawozdania

Sprawozdanie 2022

sprawozdanie merytoryczne >>  

wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>

rachunek zysków i strat >>

bilans >>

 A tu najciekawsze do poczytania:) SPRAWOZDANIE 2022 >>

Sprawozdanie 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami dotyczącymi naszej działalności i finansów w 2021 roku:

sprawozdanie merytoryczne >> 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>

rachunek zysków i strat >>

bilans >>

informacja dodatkowa >>

Wszystkie nasze sprawozdania są również dostępne w bazie sprawozdań OPP Narodowego Instytutu Wolności
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ (w polu KRS nalezy wpisać: 0000278980)

Back to Top